Výkonný výbor JSK ČSKe

Složení Výkonného výboru JSK ČSKe:

Bronislav Puzrla – předseda
Petr Jůza – člen VV a místopředseda
Roman Lysoněk – člen VV
Ing. Radovan Vojtáš – člen VV
Pavel Letocha – člen VV

Složení kontrolní a revizní komise:

Mgr. František Doleček – Kontrolní komise (předseda)
Ing. Aleš Gregůrek – Kontrolní komise (místopředseda)
Ing. Stanislav Ištvánek – Kontrolní komise (člen)